پروژه ها
سیستم اعلام حریق مجتمع فرهنگی تفریحی ولایــــت
سیستم اعلام حریق دانشگاه علوم پزشکی شیراز(ساختمان مرکزی)
پروژه سیستم اعلام حریق بیمارستان شهدای نیریز
پروژه سیستم اعلام حریق نیریز در تاریخ 4/9/1390 شروع و در تاریخ 8/9/90 به اتمام رسید
پروژه سیستم اعلام حریق د انشکده پیرا پزشکی امام جعفر صادق گراش
پروژه سیستم اعلام حریق بیمارستان حضرت علی اصغر بیرم
پروژه سیستم اعلام حریق بیمارستان امیدوار اوز
 
دسته بندی پروژه ها


تبلیغات
light.gif  پروژه نظارت تصویری واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شیراز
http://secpco.com/Images/423ef862-14c3-4139-839a-dcca27b74e01.gif

خدمات | پروژه ها | فعالیت ها | گالری تصاویر | سایت های مرتبط | اخبار و اطلاعیه ها | مقالات | درباره ما |
طراحی و پشتیبانی : فناوری اطلاعات آراپندار